HÍREK

A gazdaság teljesítménye stagnált

2023 IV. negyedévében a gazdaság teljesítménye stagnált, az előző negyedévihez és a 2022. IV. negyedévihez képest sem változott

Magyarország bruttó hazai terméke 2023 IV. negyedévében a nyers adatok szerint nem változott, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye szintén nem változott. 2023-ban a bruttó hazai termék a nyers adatok alapján 0,9, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján 0,7%-kal maradt el az előző évitől.

2023 IV. negyedévében:

 • A GDP volumene a nyers adatok szerint nem változott, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A második becslés nyers volumenindexe nem változott, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott index 0,1 százalékponttal magasabb lett az első becsléshez képest.

Termelési oldal:

 • Az ipar és ezen belül a feldolgozóipar teljesítménye egyaránt 6,4%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a máshová nem sorolt gép és gépi berendezés gyártása és a villamos berendezés gyártása járult hozzá a csökkenéshez, míg a kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás, illetve a gép, berendezés és eszköz javítása és üzembe helyezése ágazatok fékezték leginkább az ipar visszaesését. Az építőipar hozzáadott értéke 7,4%-kal elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől, a mezőgazdaságé viszont 81,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszaki alacsony bázist.

A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2022. 2023.
IV. I–IV. I. II. III. IV. I–IV.
negyedév
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 76,0 76,1 126,6 166,6 188,0 181,1 168,5
B–E Ipar 99,6 102,2 97,1 94,0 94,7 93,6 94,8
C Ebből: feldolgozóipar 103,0 105,3 98,7 95,6 96,0 93,6 95,9
F Építőipar 100,5 101,6 92,4 93,8 98,4 92,6 94,4
G–T Szolgáltatások összesen, ebből: 104,2 107,9 100,6 97,4 96,9 99,0 98,4
G Kereskedelem 96,5 100,9 94,5 88,2 88,0 91,3 90,3
H Szállítás, raktározás 108,4 113,2 95,7 94,1 92,0 95,7 94,4
I Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 110,6 135,8 102,1 90,3 100,8 103,6 99,1
J Információ, kommunikáció 101,9 107,0 102,5 100,0 102,7 105,0 102,6
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 94,8 95,4 102,2 100,2 98,7 100,5 100,4
L Ingatlanügyletek 114,0 112,6 101,6 99,6 98,8 102,1 100,5
M–N Szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység 106,9 111,9 101,5 97,0 93,6 95,5 96,7
O Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 98,2 100,1 98,8 98,9 98,1 98,3 98,5
P Oktatás 92,5 94,4 101,8 97,4 99,8 102,6 100,4
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 119,5 121,0 109,4 110,4 109,3 108,3 109,3
R–T Művészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatás 107,5 114,6 99,8 98,9 99,2 103,6 100,5
GDP összesen (piaci beszerzési áron) 100,2 104,6 99,1 97,6 99,6 100,0 99,1

 • A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 1,0%-kal csökkent. A legnagyobb növekedés (8,3%) a humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban történt. Az információ, kommunikáció ág teljesítménye 5,0, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásé, valamint a művészet, szabadidő, egyéb szolgáltatásoké egyaránt 3,6, az oktatásé 2,6%-kal nőtt. Az ingatlanügyletek hozzáadott értéke 2,1, a pénzügyi, biztosítási tevékenységé 0,5%-kal emelkedett. A közigazgatás hozzáadott értékének volumene 1,7, a szállítás, raktározásé 4,3, a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységé 4,5, a kereskedelemé pedig 8,7%-kal zsugorodott.
 • A bruttó hazai termék 2023. IV. negyedévi, változatlan volumenéhez pozitívan járult hozzá a mezőgazdaság (2,5 százalékponttal). Az ipar 1,1, a szolgáltatások 0,6, az építőipar 0,5, a termékadók és -támogatások egyenlege pedig 0,2 százalékponttal csökkentette a bruttó hazai termék volumenét. A szolgáltatásokon belül leginkább (0,3 százalékponttal) a humán-egészségügyi, szociális ellátás járult hozzá pozitívan a GDP alakulásához.

Felhasználási oldal:

 • A háztartások tényleges fogyasztása 1,0%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 0,2%-kal mérséklődött. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 0,2%-kal nőtt. A hazai fogyasztási kiadások volumene a tartósság szerinti csoportbontást tekintve a féltartós és a nem tartós termékek esetében csökkent, 2,1, illetve 0,3%-kal, míg a szolgáltatások körében és a tartós termékeknél emelkedett, 0,9, illetve 1,5%-kal.
 • A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 4,6%-kal nőtt, míg a közösségi fogyasztásé 3,8%-kal csökkent. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 10,8%-kal nagyobb lett.
 • A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 0,2%-kal gyarapodott.
 • A bruttó állóeszköz-felhalmozás a IV. negyedévben 3,0%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké visszaesett. A beruházásokból legnagyobb arányban részesülő nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóiparban és az ingatlanügyleteknél csökkent a fejlesztések volumene, míg a szállítás, raktározás esetén stagnált.
 • A bruttó felhalmozás 13,0%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest.
 • A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a IV. negyedévben összességében 4,1%-kal kisebb lett.

A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2022. 2023.
IV. I–IV. I. II. III. IV. I–IV.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 102,3 106,5 96,5 96,7 96,9 99,8 97,5
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 102,8 106,0 100,3 106,0 106,4 104,6 104,3
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 102,2 106,5 98,8 100,2 108,5 110,8 104,6
Háztartások tényleges fogyasztása 102,3 106,4 97,1 98,3 98,8 101,0 98,8
Közösségi fogyasztás 96,3 100,4 94,9 101,0 104,5 96,2 99,0
Végső fogyasztás összesen 101,3 105,4 96,8 98,7 99,7 100,2 98,8
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 90,0 100,1 96,4 86,6 87,7 97,0 91,3
Készletváltozása) x x x x x x x
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea) x x x x x x x
Bruttó felhalmozás összesen 92,9 99,9 95,1 77,9 85,2 87,0 85,6
Belföldi felhasználás összesen 98,7 103,7 95,6 91,9 94,9 95,9 94,6
Export, ebből: 112,7 112,6 106,6 101,1 96,9 95,3 99,9
Export, áruk 113,3 110,4 106,3 101,8 95,3 93,4 99,1
Export, szolgáltatások 110,7 122,2 107,5 98,4 103,6 103,0 103,0
Import, ebből: 110,8 111,6 102,4 94,7 91,9 91,0 94,9
Import, áruk 111,8 110,6 101,4 94,3 90,2 89,6 93,8
Import, szolgáltatások 106,9 117,4 107,4 97,3 103,0 100,6 101,9
Egyenlega) x x x x x x x
Bruttó hazai termék (GDP) összesen 100,2 104,6 99,1 97,6 99,6 100,0 99,1

a) E tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

 • A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 809 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az import volumene nagyobb mértékben (9,0%) csökkent, mint az exporté (4,7%). A külkereskedelem 80%-át kitevő áruforgalomban a behozatal 10,4%-kal zuhant a kivitel 6,6%-os csökkenése mellett. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 3,0%-kal, míg importja 0,6%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.
 • A bruttó hazai termék igazítatlan, nyers volumene változatlan maradt 2023 IV. negyedévében. A gazdaság teljesítményéhez pozitívan, 4,1 százalékponttal járult hozzá a külkereskedelmi forgalom egyenlege3 összességében és 0,1 százalékponttal a végső fogyasztás, míg a bruttó felhalmozás negatívan, 4,2 százalékponttal befolyásolta azt.

2023 IV. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

 • A gazdaság teljesítménye nem változott.
 • A termelési oldalon a mezőgazdaság teljesítménye 4,2, a szolgáltatásoké 1,5%-kal nőtt. Az építőipar teljesítménye 1,6, az iparé pedig 1,9%-kal csökkent.
 • A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene 0,8, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,9%-kal emelkedett, míg a közösségi fogyasztásé 0,7%-kal csökkent. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,0%-kal nőtt. A külkereskedelemben az export és az import volumene összességében visszaesett (2,0 és 2,3%-kal).

2023-ban az előző évhez képest:

 • Az első becslés szerint a GDP értéke folyó áron 75 044 milliárd forint volt, volumene 0,9%-kal csökkent. A naptárhatással kiigazított adatok alapján a gazdaság teljesítménye az előző évhez képest 0,7%-kal csökkent.
 • A termelési oldalon a mezőgazdaság hozzáadott értéke 68,5%-kal nőtt, miközben a szolgáltatásoké 1,6, az iparé 5,2, az építőiparé 5,6%-kal kisebb lett.
 • A GDP volumenét a mezőgazdaság teljesítménye 2,2 százalékponttal növelte, míg az építőipar 0,3, a szolgáltatások 0,9, az ipar 1,0 százalékponttal mérsékelte.
 • A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 1,2, a közösségi fogyasztás 1,0%-kal csökkent, ezek együttes eredményeként a végső fogyasztás volumene 1,2%-kal alacsonyabb lett. A bruttó felhalmozás 14,4, ezen belül a bruttó állóeszköz-felhalmozás 8,7%-kal visszaesett. Az export volumene 0,1, az importé 5,1%-kal csökkent.
 • A felhasználási oldalon a végső fogyasztás 0,8, a bruttó felhalmozás 4,9 százalékponttal járult hozzá a bruttó hazai termék 0,9%-os csökkenéséhez, míg a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 4,8 százalékponttal növelte a gazdaság teljesítményét.
 • A hazai fogyasztási kiadások volumene 2,4%-kal csökkent. Tartósság szerinti csoportbontásban a tartós termékek esetén 1,6%-kal emelkedett, míg a többi csoportnál csökkent a kiadások volumene: a nem tartós termékeknél 6,0, a féltartós termékeknél 2,3 és a szolgáltatások körében 0,1%-kal.
Számoljunk és nézzük meg tudunk-e az Ön számára kedvezőbb lakásbiztosítást kötni a márciusi lakásbiztosítási kampányban! A biztosítók ajánlatát egyben, összehasonlítva láthatja nálunk.

Hívjon bennünket és segítünk kedvező megoldást találni: 30 326 4703, 30 648 9525, 30 342 6308, 30 373 2000. Hívj bennünket és segítünk!

Személyes és távoli, online kötés is megoldható! Vagy klikkeljen és számolja ki a következő linken – összehasonlító oldalunkon a legkedvezőbb megoldásokért:

Új vagy használt autót vásárolnál? Utazást tervezel? Lakásfelújításba vágtok bele?  Szükséged van még hozzá plusz pénzre? Add meg a Személyi kölcsön igénylés | Zöldszemélyikölcsön (zoldszemelyikolcson.hu) oldalunkon mekkora összeget szeretnél és mi megküldjük ajánlatainkat!

#gazdaság #teljesítmény #GDP #termék

gazdaság

Forrás: www.ksh.hu

pénzügy

MEGOSZTÁS

IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE ÉS ÉRTESÜLJ ELSŐK KÖZÖTT A HITELEKKEL, TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ÚJDONSÁGOKRÓL!

Fontos számunkra, hogy a szabadfelhasználású hitel, személyi kölcsön iránt érdeklődők minél frissebb információkhoz jussanak, ezért lehetőséget teremtünk a kérdések feltételére, illetve a folyamatos információküldésre a heti hírlevél keretében. Köszönjük, ha feliratkozol hírlevelünkre!

KORÁBBI HÍREK

ChatGPT
mesterséges intelligencia

Sok fiatal használja a ChatGPT-t

 MCC Ifjúságkutató Intézet: minden második magyar fiatal használta már a ChatGPT-t. A magyar fiatalok több mint fele érzi a mesterséges intelligencia (AI) hatását a mindennapi

TOVÁBB OLVASOM »
pénzügy
pénzügyi csalások

Segítik a pénzügyi csalások áldozatait

Bankszakmai ajánlás segíti az online pénzügyi csalások áldozatainak ügyintézését. Bankszakmai ajánlást fogalmaztak meg az online pénzügyi csalások áldozataitól érkező bejelentések megfelelő fogadásának és kezelésének segítésére

TOVÁBB OLVASOM »
kgfb
kgfb

Kgfb-díjak konszolidációja várható

MNB: az infláció mérséklődésével a kgfb-díjak növekedésének konszolidációja várható. Éves összehasonlításban 11 százalékkal, 56 ezer forintra emelkedett a normál használatú személygépkocsik kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagos

TOVÁBB OLVASOM »
Erste
Erste Bank

Átadták az Év menedzsere elismeréseket

Átadták az Év menedzsere elismeréseket. Átadták az Év menedzsere elismeréseket: a menedzserszövetség Év Menedzsere Díj 2023. évi kitüntetettje Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója lett. A szövetség

TOVÁBB OLVASOM »
személyautók
autóvásárlás

Használt személyautók adás-vétele

JóAutók.hu: először került havi 80 ezer fölé a gazdát cserélő használt személyautók száma. Áprilisban a DataHouse előzetes, becsült adatai szerint a gazdát cserélt személyautók száma

TOVÁBB OLVASOM »
kgfb
átlagkereset

Nőtt a bruttó átlagkereset

A bruttó átlagkereset 658 400 forint volt 2024. márciusban, 13,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. 2024. márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete

TOVÁBB OLVASOM »
Facebook

Kattints és csatlakozz
Privát Facebook csoportunkhoz!

Ne maradj le az új információkról!

zoldszemelyikolcson_logo

- HITELTIPPEK, SEGÍTSÉG MINDENKINEK -